REGLAMENT

Per tal d'evitar possibles accidents o qualsevol tipus de problema, hem creat un reglament que desitgem que tots els participants compleixin per poder celebrar una bona Marxa Btt i intentar no malmetre l’entorn.
Aquests punts són els següents:
Els organitzador d’aquesta marxa  no competitiva es reserva el dret a modificar el recorregut i /o anul·lar aquesta marxa si les circumstàncies o autoritats així ho indiquin.
Tots els participants disposarà d’una Assegurança en cas d’accidents.
És obligatori l'ús del casc per a la seguretat del participant en cas d'accident.
Queda prohibit llençar deixalles o qualsevol altre tipus d'objecte, com per exemple, càmeres d’aire, ampolles d’aire comprimit, etc.
Cal respectar i no malmetre l'entorn ni les propietats privades per on passa la marxa.
És una marxa oberta al trànsit, per tant, cal respectar les normes de circulació així com les indicacions del personal de l’organització.
Cada participant haurà de seguir el recorreguts senyalitzats.
Us demanem cordialitat amb la resta de participants. Recordeu que és una marxa BTT no competitiva, per tant, s’ha d’entendre que no tothom anirà al mateix ritme. Tot i aixó el rrecorregut té una dificultat que requereix un minim emtrenament
L'organització no es fa responsable dels accidents que els participants puguin ocasionar o patir.
Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització paterna. A més, hauran d'anar acompanyats d'un participant major d'edat durant la marxa.
L’organització es reserva el dret a excloure a totes aquelles persones que no tinguin un bon comportament amb la resta de participants o membres de l’organització.
La inscripció dóna dret a participar a la marxa , a rebre un obsequi regal commemoratiu de la seva participació, botifarrada + beguda a finalitzar la Marxa i a entrar en el sorteig de diferents regals.
Si per causa de força major meteorológiques o de qualsevol altre tipus no es pot celebrar la pedalada l´organització no retornara l´impor de les inscripcions peró fara lliurament als participants de tots els regals que corresponen.
L´organizaciò es reserva el dret de modificar o suspendre la pedalada davant qualsevol imprevist que no estigui contemplat en aquest reglament
El fet d´inscriure´s autoritza a l´organizació a utilizar gratuitament les imatges fixes i de video de les persones participants
Tots els participants, degudament inscrits, amb l’ús indispensable del casc i amb el dorsal acreditatiu, estan obligats a acceptar i a complir aquest reglament.
Tot alló que no estigui previst queda sota la decisió de l´oarganització
En realitzar aquesta inscripció està obligat al compliment del reglament publicat en aquesta web per aquesta Marxa (Pedals per La Marató)

INSCRIPCIÓ

 

CLASSIFICACIONS

PODIS

DIPLOMES

Els menors de 15 anys hauran de portar autorització emplenada pels seus pares